Legefakta

Artikkel

Antall medlemmer per 10.9. 2002 i spesialforeninger. ¹Prosent kvinner og menn

Spesialforenin g

Totalt

 % kvinner

 % menn

Den norske patologforening

179

36,3

63,7

Eldre lægers forening

450

17,1

82,9

Foreningen for norske leger i utlandet

30

20,0

80,0

Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

53

28,3

71,7

Norsk anestesiologisk forening

642

25,1

74,9

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

207

69,1

30,9

Norsk barnekirurgisk forening

29

10,3

89,7

Norsk barnelegeforening

565

36,8

63,2

Norsk cardiologisk selskap

475

12,8

87,2

Norsk dermatologisk selskap

151

31,8

68,2

Norsk endokrinologisk forening

169

20,1

79,9

Norsk flymedisinsk forening

203

9,9

90,1

Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

97

9,3

90,7

Norsk forening for allergologi/immunpatologi

284

15,1

84,9

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

160

28,8

71,3

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

153

13,1

86,9

Norsk forening for håndkirurgi

58

3,4

96,6

Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

57

19,3

80,7

Norsk forening for infeksjonsmedisin

261

27,6

72,4

Norsk forening for intervensjonsradiologi

110

11,8

88,2

Norsk forening for klinisk farmakologi

38

13,2

86,8

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

40

22,5

77,5

Norsk forening for lungemedisin

238

19,7

80,3

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

23

8,7

91,3

Norsk forening for medisinsk genetikk

38

28,9

71,1

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

122

32,8

67,2

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

66

28,8

71,2

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

294

10,5

89,5

Norsk forening for palliativ medisin

47

51,1

48,9

Norsk forening for pediatrisk radiologi

31

38,7

61,3

Norsk forening for reumakirurgi

66

7,6

92,4

Norsk forening for sjøfartsmedisin

137

2,2

97,8

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

198

23,7

76,3

Norsk gastroenterologisk forening

435

11,5

88,5

Norsk geriatrisk forening

162

30,9

69,1

Norsk gynekologisk forening

584

46,2

53,8

Norsk idrettsmedisinsk forening

575

19,7

80,3

Norsk indremedisinsk forening

651

12,4

87,6

Norsk karkirurgisk forening

136

5,9

94,1

Norsk katastrofemedisinsk forening

44

2,3

97,7

Norsk kirurgisk forening

906

11,6

88,4

Norsk militærmedisinsk forening

129

2,3

97,7

Norsk nevrokirurgisk forening

56

3,6

96,4

Norsk nevrologisk forening

365

33,4

66,6

Norsk nevroradiologisk forening

38

13,2

86,8

Norsk nyremedisinsk forening

103

13,6

86,4

Norsk oftalmologisk forening

293

20,1

79,9

Norsk onkologisk forening

77

40,3

59,7

Norsk ortopedisk forening

421

6,9

93,1

Norsk plastikkirurgisk forening

62

4,8

95,2

Norsk psykiatrisk forening

1 026

39,3

60,7

Norsk radiologisk forening¹

379

32,2

67,8

Norsk revmatologisk forening

179

33,0

67,0

Norsk selskap for allmennmedisin

1 209

24,4

75,6

Norsk selskap for hematologi

101

13,9

86,1

Norsk thoraxkirurgisk forening

104

1,0

99,0

Norsk trygdemedisinsk forening

146

12,3

87,7

Norsk urologisk forening

122

6,6

93,4

Totalt antall medlemskap i spesialforeninger ²

13 974

22,7

77,3

Anbefalte artikler