Legefakta

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Antall medlemmer per 10.9. 2002 i spesialforeninger.

  ¹Prosent kvinner og menn

  Spesialforenin g

  Totalt

   % kvinner

   % menn

  Den norske patologforening

  179

  36,3

  63,7

  Eldre lægers forening

  450

  17,1

  82,9

  Foreningen for norske leger i utlandet

  30

  20,0

  80,0

  Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

  53

  28,3

  71,7

  Norsk anestesiologisk forening

  642

  25,1

  74,9

  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

  207

  69,1

  30,9

  Norsk barnekirurgisk forening

  29

  10,3

  89,7

  Norsk barnelegeforening

  565

  36,8

  63,2

  Norsk cardiologisk selskap

  475

  12,8

  87,2

  Norsk dermatologisk selskap

  151

  31,8

  68,2

  Norsk endokrinologisk forening

  169

  20,1

  79,9

  Norsk flymedisinsk forening

  203

  9,9

  90,1

  Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

  97

  9,3

  90,7

  Norsk forening for allergologi/immunpatologi

  284

  15,1

  84,9

  Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

  160

  28,8

  71,3

  Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

  153

  13,1

  86,9

  Norsk forening for håndkirurgi

  58

  3,4

  96,6

  Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

  57

  19,3

  80,7

  Norsk forening for infeksjonsmedisin

  261

  27,6

  72,4

  Norsk forening for intervensjonsradiologi

  110

  11,8

  88,2

  Norsk forening for klinisk farmakologi

  38

  13,2

  86,8

  Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

  40

  22,5

  77,5

  Norsk forening for lungemedisin

  238

  19,7

  80,3

  Norsk forening for maxillofacial kirurgi

  23

  8,7

  91,3

  Norsk forening for medisinsk genetikk

  38

  28,9

  71,1

  Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

  122

  32,8

  67,2

  Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

  66

  28,8

  71,2

  Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

  294

  10,5

  89,5

  Norsk forening for palliativ medisin

  47

  51,1

  48,9

  Norsk forening for pediatrisk radiologi

  31

  38,7

  61,3

  Norsk forening for reumakirurgi

  66

  7,6

  92,4

  Norsk forening for sjøfartsmedisin

  137

  2,2

  97,8

  Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

  198

  23,7

  76,3

  Norsk gastroenterologisk forening

  435

  11,5

  88,5

  Norsk geriatrisk forening

  162

  30,9

  69,1

  Norsk gynekologisk forening

  584

  46,2

  53,8

  Norsk idrettsmedisinsk forening

  575

  19,7

  80,3

  Norsk indremedisinsk forening

  651

  12,4

  87,6

  Norsk karkirurgisk forening

  136

  5,9

  94,1

  Norsk katastrofemedisinsk forening

  44

  2,3

  97,7

  Norsk kirurgisk forening

  906

  11,6

  88,4

  Norsk militærmedisinsk forening

  129

  2,3

  97,7

  Norsk nevrokirurgisk forening

  56

  3,6

  96,4

  Norsk nevrologisk forening

  365

  33,4

  66,6

  Norsk nevroradiologisk forening

  38

  13,2

  86,8

  Norsk nyremedisinsk forening

  103

  13,6

  86,4

  Norsk oftalmologisk forening

  293

  20,1

  79,9

  Norsk onkologisk forening

  77

  40,3

  59,7

  Norsk ortopedisk forening

  421

  6,9

  93,1

  Norsk plastikkirurgisk forening

  62

  4,8

  95,2

  Norsk psykiatrisk forening

  1 026

  39,3

  60,7

  Norsk radiologisk forening¹

  379

  32,2

  67,8

  Norsk revmatologisk forening

  179

  33,0

  67,0

  Norsk selskap for allmennmedisin

  1 209

  24,4

  75,6

  Norsk selskap for hematologi

  101

  13,9

  86,1

  Norsk thoraxkirurgisk forening

  104

  1,0

  99,0

  Norsk trygdemedisinsk forening

  146

  12,3

  87,7

  Norsk urologisk forening

  122

  6,6

  93,4

  Totalt antall medlemskap i spesialforeninger ²

  13 974

  22,7

  77,3

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media