Nordisk satsing på bedre tuberkulosekontroll i Barents-området

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Tuberkulosesituasjonen er alvorlig i Nordvest-Russland, men et offensivt smittevernsamarbeid gir håp for regionen .

  Artikkel

  Det sier overlege og mikrobiolog Per Sandven ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. I mange år har det vært et omfattende samarbeid mellom helsemyndighetene i Arkhangelsk fylke og to samarbeidende institusjoner i Norge (Folkehelseinstituttet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) for å bedre diagnostikk og behandling av tuberkulose. Den finske lungehelseassosiasjonen (FILHA) samarbeider med Murmansk og Karelen om omlegging av tuberkulosekontrollen i disse områdene. Samarbeidet ble initiert gjennom Barents’ helseprogram.

  Vanskelig å behandle

  Vanskelig å behandle

  Forekomsten av tuberkulose i Arkhangelsk er høy. Dessuten vanskeliggjøres ofte behandling på grunn av antibiotikaresistens.

  – Dersom man skal ha håp om å få bukt med problemet, er det helt nødvendig med et velfungerende tuberkuloseprogram. Dette har man etter hvert bygd opp i Arkhangelsk, sier Sandven. Northern State Medical University, det sentrale tuberkulosesykehuset og fengselsvesenet samarbeider tett på russisk side.

  Foruten støtte til innkjøp av medisiner og forbedring av laboratoriediagnostikken, omhandler samarbeidet støtte til opplæring lokalt og internasjonalt. Nærmere 600 helsearbeidere har fått opplæring i nye retningslinjer for tuberkulosekontroll.

  Tuberkuloseprogrammet omfatter nå alle institusjoner i regionen, fengslene inkludert. I tillegg er primærhelsevesenet med i programmet. Man har iverksatt et system for supervisjon, monitorering og opplæring lokalt. De fleste pasientene behandles ambulatorisk under større deler av behandlingstiden som totalt varer i seks måneder. Dette er vesentlig kortere enn tidligere behandlingspraksis hvor pasientene oftest ble isolert i årevis på sanatorier.

  – Samarbeidet mellom det sivile system og fengselsvesenet fungerer godt. Dette er en forutsetning for å oppnå resultater innen tuberkuloseforebygging, sier Sandven. Han opplyser at insidensen av tuberkulose er mer enn 20 ganger høyere i fengslene enn utenfor.

  Bedre laboratorierutiner

  Bedre laboratorierutiner

  Smittevernsamarbeidet begynte som et overvåkningsprogram for å skaffe resistensdata og studere tuberkuloseepidemiologi. Etter hvert har man satset større ressurser på laboratorievirksomhet. Det har blant annet ført til ombygging og oppgradering av det sentrale tuberkuloselaboratoriet i Arkhangelsk.

  – Tidligere hendte det at laboratoriepersonell ble smittet av tuberkulose under arbeid i laboratoriet. Etter at utstyret og sikkerhetsrutinene er blitt bedre, har vi ikke hatt problemer med dette de siste to årene, sier Sandven.

  Videre er det fremskaffet pålitelige data over resistenssituasjonen i Arkhangelsk. Mange isolater undersøkes med genotypebestemmelse for å studere smittespredning. Deler av dette arbeidet er publisert i internasjonale og nasjonale tidsskrifter.

  Per Sandven forteller at tuberkuloseprogrammet bygger på faglige retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon kjent som DOTS-strategien. Gjennom Verdens helseorganisasjon søker programmet om tilgang tiltuberkulosemedisiner til redusert pris. Det dreier seg om medikamenter mot multiresistent tuberkulose, som koster det tidobbelte utenom kanalene til Verdens helseorganisasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media