Røyking verre for helsen enn overvekt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Røyking er en større helserisiko enn overvekt, viser en norsk studie av sammenhengen mellom kroppsmasseindeks og dødelighet.

  Artikkel

  Studien er nylig publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise (1). Sammenhengen mellom kroppsmasseindeks og dødelighet ble studert blant 22 000 middelaldrende menn i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Disse mennene deltok i en hjerte- og karundersøkelse og ble fulgt i 16 år med hensyn til dødelighet.

  Forskerne fant en J-formet sammenheng mellom kroppsmasseindeks og totaldød og død av hjerte- og karsykdommer. Lavest var dødeligheten blant de normalvektige. Det var økt dødelighet blant de tykkeste og tynneste. Denne sammenhengen var til stede både hos røykere, tidligere røykere og aldri-røykere. Ikke-røykere hadde en betydelig lavere dødelighet enn røykere ved alle nivåer av kroppsmasseindeks og normalvektige røykende menn hadde høyere dødelighet enn ikke-røykende overvektige menn. Dårligst ut kom de mest overvektige som samtidig røykte.

  – Funnene viser at røyking er en større helserisiko enn overvekt, og at risikoen ved overvekt øker betraktelig dersom den kombineres med røyking, opplyser Haakon E. Meyer ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som er en av forskerne bak studien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media