Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Pål Friis
Finn Tore Gjestvang
Dagfinn Fausa
Børre Kåss
Julie Hordnes
Lars Thomassen
Ulrike Waje-Andreassen
Alf Inge Smievoll
Svein Ivar Mellgren
Roald Omdal
Einar Fosse
Astrid Skjesol
Lasse Göransson
Sigurd Lindal
Ellen Merete Hagen
Elisabeth Farbu
Laurence Bindoff
Kjersti Fredheim
Jan H. Rosenvinge
Arne Holte
Bjørn Bjorvatn
Fred Holsten
Håvard Skeidsvoll
Karin Drivenes*
Vest-Agder råd for folkehelse
Gunnar Tanum
Dag Rune Olsen
Kjell Grøttum
Svein Mjåland
Stein Kvaløy
Vidar Jetne
Stener Kvinnsland*
Marit Buajordet
Olav Spigset
Sverre K. Steinsvåg

Kommentar og debatt

Ingvil Krarup Sørbye
Otto Inge Molvær
Jan Øystein Berle
Anders Lund
Ulrik Fredrik Malt
Terje Fladvad
Gunnar Riemer
Anne-Lise Bruu
Per Sunde
Jan Edenberg
Torgeir Bruun Wyller
Siri Næss
Petter Jensen Gjersvik
Per Helsing
Vidar Hansson
Hans Petter Aarseth
Truls W. Gedde-Dahl
Ruth Nesje
Gunnar Hetland
Eivind Meland
Peter Wapler

Nyheter og reportasjer

Ellen Juul Andersen
Stine Bjerkestrand Nesje
Tom Sundar
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Lise B. Johannessen