Å dø alene – et storbyproblem?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Ved omtrent hvert 7. dødsfall i København og hvert 12. dødsfall i Storstrøms amt ble avdøde funnet, viser en ny studie (1). 14,6 % (272 personer) ble funnet døde i København, og 7,4 % (66 personer) i Storstrøms amt. For menn var risikoen for å bli funnet død nesten dobbelt så høy i hovedstaden som i provinsen, OR = 1,70 (95 % KI = 1,18–2,47), og for kvinner var risikoen mer enn tre ganger så høy, OR = 3,28 (95 % KI = 1,99–5,70).

Tidsintervallet mellom funnet av avdøde og det tidspunkt avdøde sist ble sett i live, var lenger i København enn i Storstrøms amt.

36 % av mennene og 29 % av kvinnene i København hadde formodentlig vært døde i to døgn eller mer. De tilsvarende tall for landamtet var henholdsvis 0 % og 4 %.

– Risikoen for å dø alene er størst i de svakeste gruppene. Siden vårt samfunn trolig produserer flere tapere enn tidligere, frykter jeg at andelen som kommer til å dø alene i årene fremover, vil øke, sier Peter F. Hjort. – Man kan hevde at å dø alene er en pris man må betale for å oppnå så mye annet, f.eks. individuell frihet og ikke å ligge andre til byrde. Vi skal ikke la oss narre av en slik autonomiforherligelse. Det er ikke uttrykk for noe godt liv å være overlatt til ensomhet. Nylig valgte Verdikommisjonen frihet som den overordnede verdi. Jeg synes det var lite gjennomtenkt. Behovet for solidaritet og fellesskap er langt viktigere, sier Hjort.

Anbefalte artikler