Diagnostikk av rotatorcuffskade

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nyttige kliniske tester for å diagnostisere en cuffruptur i skulderen er omtalt under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 11/2001 (1), basert på en artikkel i Lancet (2).

  Vi ønsker å peke på muligheten for at en supplerende ultralydundersøkelse av skulderen raskt kan bekrefte eller utelukke både gjennomgående og partielle rupturer med høy treffsikkerhet på en kostnadseffektiv måte (3, 4). Undersøkelsen kan gjøres dynamisk og med umiddelbar sammenlikning med kontralateral skulder. Ultralyd gir dessuten opplysninger om rupturens størrelse, lokalisasjon og grad av senens retraksjon, i tillegg til annen nyttig informasjon, f.eks. om hydrops eller forhold ved den lange bicepssenen (5). I mange land brukes nå ultralyd i denne type diagnostikk av bl.a. ortopeder, revmatologer og radiologer.

  Problemet med diagnostikk av cuffrupturer kan være komplekst, og det er f.eks. rapportert økende antall asymptomatiske rupturer med stigende alder (6). Den kliniske betydningen av en påvist cuffruptur ved f.eks. ultralyd eller MR kan altså iblant være litt uklar og må sees i sammenheng med den totale kliniske situasjonen.

  Ultralyd er et mulig supplement ved skuldertraume (med negativt røntgenfunn) og også ved uklare, langvarige skulderplager. MR kan antakelig reserveres for videre utredning av selekterte tilfeller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media