Diagnostikk av rotatorcuffskade

Per Sunde, Jan Edenberg Om forfatterne

Nyttige kliniske tester for å diagnostisere en cuffruptur i skulderen er omtalt under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 11/2001 (1), basert på en artikkel i Lancet (2).

Vi ønsker å peke på muligheten for at en supplerende ultralydundersøkelse av skulderen raskt kan bekrefte eller utelukke både gjennomgående og partielle rupturer med høy treffsikkerhet på en kostnadseffektiv måte (3, 4). Undersøkelsen kan gjøres dynamisk og med umiddelbar sammenlikning med kontralateral skulder. Ultralyd gir dessuten opplysninger om rupturens størrelse, lokalisasjon og grad av senens retraksjon, i tillegg til annen nyttig informasjon, f.eks. om hydrops eller forhold ved den lange bicepssenen (5). I mange land brukes nå ultralyd i denne type diagnostikk av bl.a. ortopeder, revmatologer og radiologer.

Problemet med diagnostikk av cuffrupturer kan være komplekst, og det er f.eks. rapportert økende antall asymptomatiske rupturer med stigende alder (6). Den kliniske betydningen av en påvist cuffruptur ved f.eks. ultralyd eller MR kan altså iblant være litt uklar og må sees i sammenheng med den totale kliniske situasjonen.

Ultralyd er et mulig supplement ved skuldertraume (med negativt røntgenfunn) og også ved uklare, langvarige skulderplager. MR kan antakelig reserveres for videre utredning av selekterte tilfeller.

1

Ørstavik R. Nyttige skuldertester Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1429.

2

Murrell GAC, Walton JR. Diagnosis of rotator cuff tears. Lancet 2001; 357: 769 – 70.

3

van Holsbeeck MT, Kolowich PA, Eyler WR, Craig JG, Shirazi KK, Habra GK. US depiction of partial-thickness tear of the rotator cuff. Radiology 1995; 197: 443 – 6.

4

Teefey SA, Hasan SA, Middleton W, Patel M, Wright RW, Yamaguchi K. Ultrasonography of the rotator cuff. J Bone Joint Surg Am 2000; 82: 498 – 504.

5

Farin PU, Jaroma H. Acute traumatic tears of the rotator cuff: value of sonography. Radiology 1995; 197: 269 – 73.

6

Milgrom C, Schaffler M, Gilbert S, van Holsbeeck M. Rotator-cuff changes in asymptomatic adults. J Bone Joint Surg Br 1995; 77: 296 – 8.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler