Rykk ut!

Artikkel

Sommeren har vært preget av avisoppslag om sviktende akuttberedskap i helsevesenet og om leger som har unnlatt å reagere ved livstruende tilstander.

Ved enhver situasjon der potensielt farlige symptomer og tegn rapporteres og det anmodes om umiddelbar legehjelp, må det reageres adekvat. Helsejus, legeetikk og godt faglig skjønn er samstemte på dette punktet. Om du ikke selv kan tilse pasienten, må du forsikre deg om at annen hjelp blir gitt. Akutt syke mennesker skal ha hjelp umiddelbart, og publikum må ikke komme i tvil om at hjelpen er der når den behøves.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler