G. Hetland svarer:

Gunnar Hetland Om forfatteren
Artikkel

Stud.med. Sjur Lehmann mener at det ikke er lønnen i ordinær arbeidstid, men derimot den totale årslønn som må være det relevante grunnlag for sammenlikning av lønn mellom ulike yrkesgrupper.

Selv er jeg uenig i dette. Legen, men ikke dataingeniøren arbeider om natten, på søndager og bevegelige helligdager som 17. mai, 1. påskedag, 2. juledag osv. Da er det selvsagt irrelevant å trekke inn i sammenlikningsgrunnlaget de inntekter som legen tjener på disse tidspunkter ved lønnssammenlikningen.

Konklusjonen blir derfor at den 22-årige dataingeniøren tjener kr 450 000 per år, mens den nyutdannede turnuslegen tjener halvparten av dette, dvs. kr 240 000 (lønnstrinn 29).

Den beskrevne, negative utvikling vil trolig bare fortsette i årene som kommer, ettersom vår lønn bestemmes av politikere. Om 3 – 5 år vil nyutdannede leger og sykepleiere trolig ha omtrent den samme timelønn i ordinær arbeidstid. Overlegenes timelønn vil trolig være omtrent på snekkernes nivå. Da sier det seg selv at legeyrket ikke lenger kan anbefales for dagens dyktige ungdommer som skal foreta sitt yrkesvalg.

Lehmann har rett i at yrkesvalget må baseres også på andre kriterier enn lønnsnivået. Hva angår legeyrket, vil jeg på minussiden særlig trekke frem den slitasje som vaktbelastningen medfører på legens kropp og helse etter noen år. Som primærlege må man f.eks. gå primærvakt helt til man er 55 – 60 år gammel. Da har man gjerne gått i primærvakt i 30 – 35 år, hvilket er altfor lenge. Også dette er det viktig for Lehmann og andre dyktige ungdommer å ta hensyn til ved valg av yrke. Det er ikke for ingenting at legene er den eneste yrkesgruppen med en egen avdeling ved Modum Bads Nervesanatorium!

Autonomi og arbeidsforhold er andre faktorer av betydning for ens yrkesvalg. I dag taler heller ikke disse forhold for å velge legeyrket.

Min konklusjon er at dagens dyktige ungdommer må velge en utdanning som gir arbeid i privat sektor, altså i næringslivet. Siviløkonomutdanningen ved NHH eller sivilingeniørutdanningen ved NTNU er da utmerkede valg. Etter endt utdanning vil man da få gode lønns- og arbeidsvilkår og gode arbeidsforhold. Man slipper å arbeide om natten og på 17. mai osv. Man vil også hvert år få gode, prosentvise lønnstillegg. Slik er det ikke i legeyrket.

Anbefalte artikler