G. Riemer & A.-L. Bruu svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi er takknemlig for interessen fra Avdeling for mikrobiologi, Regionsykehuset i Trondheim, som førte til videre undersøkelser av serum og spinalvæske av pasient 2 med en ny EBV-PCR-metode.

  Vår konklusjon, at også denne pasienten var rammet av en encefalitt som følge av akutt primær Epstein-Barr-virusinfeksjon, bygde på:

  – Sykdomsforløpet med kombinasjon av bilateral symmetrisk cerabral affeksjon og utfall i limbiske strukturer og i hjernestammen som hadde ført til døden i løpet av bare ti dager, er mer forenlig med en encefalitt enn med en akutt demyeliniserende encefalomyelitt eller andre cerebrale sykdommer som for eksempel cerebralt lymfom.

  – Virusantistoffprofilen i serum gav funn karakteristisk for en akutt primær Epstein-Barr-virusinfeksjon.

  – Omfattende serologiske undersøkelser gav ingen diagnostiske alternativer.

  Vi oppfatter det nye funnet med positiv prøve for EBV-DNA i spinalvæsken tatt 8.6. 2000 som bekreftelse på en Epstein-Barr-virusencefalitt selv om at den samme prøven var negativ 5.6. 2000, og en passiv lekkasje av EBV-DNA fra serum til spinalvæsken ikke kan utelukkes.

  Vi ser tre mulige forklaringer på dette:

  – Den første prøven kunne ha vært negativ på grunn av økt spinalvæskeproduksjon med fortynningseffekt tidligere i sykdomsforløpet. Senere kunne man påvise et generalisert hjerneødem som muligens har ført til nedsatt spinalvæskeproduksjon med økning av viruskonsentrasjonen.

  – I løpet av sykdommen har muligens viruskonsentrasjonen i hele kroppen økt og derfor var det først 8.6. 2000 mulig å påvise virusgenomer i spinalvæsken.

  – Man kan tenke seg immunologiske reaksjoner utløst av Epstein-Barr-virus som førte til hjerneskaden, selv om virusmengden var liten. For andre virus som kan gi encefalitt er det diskutert hvorvidt direkte infeksjon med virus og/eller immunologiske fenomener kan være årsak. Dette er blant annet beskrevet for infeksjoner med enterovirus 71. Her finnes encefalitter hvor ikke virus eller virusnukleinsyre kan påvises (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media