Video – bekkenbunnstrening

Artikkel

Trygve Talseth

Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1944

Undertittelen på videofilmen Stopp lekkasjen av Kjersti Hatlebrekke omtalt i Tidsskriftet nr. 16/2001 skal være: Et profesjonelt treningsprogram for kvinner med svekket bekkenbunn og anstrengelseslekkasje.

Anbefalte artikler