Årsmøter i yrkesforeningene

Artikkel

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 11. ordinære årsmøte torsdag 1.11. 2001 kl 17 ved Rikshospitalet i Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest mulig, senest 15.9. til LVS-kontoret, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

I tilknytning til årsmøtet vil konferansen Fremtidig medisinsk forskning og legespesialistutdanning i sykehus med statlig eierskap bli avholdt.

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening (Of) avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 8.11. 2001, kl 13, på Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.9. til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Praktiserende Spesialisters Landsforening

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) avholder sin generalforsamling fredag 12.10. kl. 1430–1830 på Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo. Årsmøtet avholdes i forbindelse med etterutdanningskurs fra 11.–13.10.

Alment praktiserende lægers forening

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) avholder sitt årsmøte fredag 16.11. kl 1130 på Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo. Årsmøtet avholdes i forbindelse med videre- og etterutdanningskurs for allmennpraktikere.

Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder sitt årsmøte fredag 16.11. 2001 kl 1130 på Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo. I forbindelse med årsmøtet avholdes årsmøteseminar.

Ylf har 90-årsjubileum. Dette feires samtidig med årsmøtemiddagen i Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler.

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) avholder sitt årsmøte torsdag 15.11. 2001 på Radisson SAS Royal Hotel i Bergen. Årsmøtet avholdes under Arbeidsmedisinsk uke 2001.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.9. til Norsk arbeidsmedisinsk forening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Offentlige legers landsforening

Offentlige legers landsforening (OLL) avholder sitt årsmøte onsdag 19.9. kl 1330–18 på Sola Strand Hotel ved Stavanger. Årsmøtet avholdes under Samfunnsmedisinsk uke.

Anbefalte artikler