Leger på langs og på tvers

Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Humor synes å ha et visst pedagogisk potensial: «Det litt over halve året jeg har fått Tidsskriftet i posten, har jeg vært en ivrig leser. Jeg innrømmer gjerne at humorspaltene har vært det jeg har bladd opp først», skriver en kvinnelig medisinstudent. «Jeg sender to korte historier fra min like korte, foreløpige karriere i allmennpraksis.»

Anbefalte artikler