E. Meland & P. Wapler svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Gro Ramsten Wesenberg & Steinar Madsen i Statens legemiddelverk for svaret på vårt innlegg. Av svaret fremgår det at legemiddelmyndighetene mangler virkemidler – de kan verken hindre at veldokumenterte og kostnadseffektive legemidler fjernes fra markedet eller pålegge industrien å introdusere slike legemidler hvis de ikke er tilgjengelige i Norge. På grunn av et mangelfullt regelverk er helsemyndighetene handlingslammet når MSD velger å avvikle markedsføringen av hydroklortiazid (Dichlotride). Det er sterkt å beklage. Saken har fått omtale blant annet i Aftenposten 19.7. 2000 (www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d222999.htm), og så vel Hans Petter Aarseth i Legeforeningen som Lars Erik Flatø i Helse- og sosialdepartementet etterlyser maktmidler som garanterer norske pasienter mulighet til behandling med veldokumenterte legemidler.

  Vi vil anbefale Statens legemiddelverk å klargjøre overfor MSD hvorfor legemiddelmyndighetene ikke aksepterer den markedsføringsatferd firmaet her demonstrerer. Firmaet hevder at leverandøren har problemer med å skaffe midlet til veie, men innrømmer samtidig at de ikke anstrenger seg for å få reetablert det på det norske marked. Vi vil også anbefale Statens legemiddelverk å innlede dialog med departement og politiske myndigheter med sikte på endringer i lov og regelverk som kan sette myndighetene i stand til å stille betingelser for firmaer som ønsker å være aktører på det norske marked. Slike betingelser må omfatte adgang fra myndighetenes side til å få opprettholdt eller nyetablert legemiddelbehandling som er veldokumentert og kostnadseffektiv. Vi vil også anbefale Den norske lægeforening å engasjere seg overfor politiske myndigheter for å få dette til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media