Det går mot valg i Legeforeningen

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Hvem vil landsstyret ha som Legeforeningens nye president?

Det fremgår av en rundspørring blant lederne i yrkesforeningene samt 12 av fylkesavdelingene rett før sommerferien. Spørsmålet som Tidsskriftet stilte, var hvilken eller hvilke kandidater den enkelte forening eller avdeling ville foreslå til presidentvervet i Legeforeningen. Fristen for å foreslå kandidater til høstens valg, er satt til 10. august.

Omrokkeringer

Foruten ny president, skal landsstyret som møtes i Sandefjord i 17. – 19. oktober velge visepresident og sju sentralstyremedlemmer. Dermed er det duket for store omrokkeringer i Legeforeningens politiske ledelse. Den største spenningen knytter seg til presidentvalget, ettersom Hans Petter Aarseth har gjennomført sin tredje periode og ikke kan stille til gjenvalg. Hans etterfølger vil i teorien kunne bli Legeforeningens president de neste seks årene.

Siden i vår har valgkomiteen arbeidet med å samle inn navn på aktuelle kandidater til toppvervene. Tradisjonelt er det yrkesforeningene og fylkesavdelingene som lanserer kandidater, men ethvert medlem av Legeforeningen kan sende inn forslag.

– Vi ønsker en bredest mulig valgprosess og flest mulig navn på kvalifiserte kandidater. Ved de siste valgene er det yrkesforeningene som har vært mest toneangivende i nominasjonsdebatten, men dersom valgprosessen skal sikres best mulig legitimitet, må diskusjonen skje lokalt, og ikke sentralt. Det er særlig viktig at fylkesavdelingene engasjerer seg, sier Kåre Reiten, leder i valgkomiteen.

I valgkomiteen har han med seg Bente Kristin Johansen, leder i Yngre legers forening (Ylf) og Ivar Halvorsen fra Offentlige legers landsforening (OLL). Reiten opplyser at en fullstendig oversikt over innkomne forslag på kandidater vil bli sendt ut til delegatene tre uker før landsstyremøtet, mens innstillingen fra valgkomiteen først vil bli offentliggjort under landsstyremøtet, dagen før valget finner sted.

Anbefalte artikler