Søke lederutdanningsstipend for tillitsvalgte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret ønsker å bidra til å øke lederkompetansen blant de tillitsvalgte. Legeforeningen har flere tusen tillitsvalgte. En rask rundspørring til noen av disse viser at interessen er der, men at det er vanskelig å innpasse denne type videreutdanning i en travel arbeidsdag, og at det rent faglige ofte gis prioritet. Stipendiene skal benyttes til kompetansegivende utdanning og er forbeholdt leger som tar vekttallsgivende lederutdanning.

Formell lederkompetanse viktig

Torunn Janbu, leder for Oslo lægeforening, ønsker å tilegne seg formell kompetanse innen ledelse.

– Det er veldig viktig at leger skaffer seg slik kompetanse. Vi må gjøre det for å være med i konkurransen om ledervervene, og vi må sørge for at leger ser viktigheten av å skaffe seg slik kompetanse, mener hun.

Hvem og hva?

Både nåværende og tidligere tillitsvalgte etter hovedavtalene og tillitsvalgte internt i foreningen kan søke om å få tildelt stipend under forutsetning av at de har innehatt tillitsverv over lengre tid, dvs. at de bør ha vært tillitsvalgte i to tillitsvalgtperioder à to år.

Eksempler på studier som det er søkt midler til, er Helsepolitikk og ledelse ved Handelshøyskolen BI og Executive MBA – strategisk ledelse ved Norges handelshøyskole.

Ingen skatteplikt

Utbetalingen av stipend blir innberettet som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra Legeforeningen. Utbetalingen vil ikke medføre skatteplikt for mottaker forutsatt av det kan dokumenteres overfor myndighetene at stipendiet er knyttet til utgifter knyttet til utdanningen.

Søknadsfrist for inneværende år er 1. september.

Anbefalte artikler