Legeforeningen vil beholde et eget telefonnummer for medisinsk nødhjelp

Hans Petter Aarseth Om forfatteren
Artikkel

En kommentar jeg skrev til Stortingsmelding nr. 43 (1999 – 2000) Om akuttmedisinsk beredskap i Tidsskriftet nr. 16/2001 (1) har ført til en del henvendelser fra kolleger engasjert i prehospital akuttmedisin. Det er derfor grunn til å presisere at da sentralstyret behandlet denne saken på grunnlag av forarbeid utført av Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA), var det full oppslutning om LUPAs syn: Den medisinske beredskap er best tjent med at medisinske nødmeldinger går til et nummer som har medisinske tilfeller som eneste målgruppe, slik som 113 fungerer i dag.

Anbefalte artikler