Sterk legerepresentasjon i helseforetakenes styrer

Ellen Juul Andersen, Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatterne
Artikkel

Tore Tønne har valgt administrasjonssteder som ligger i en viss avstand fra regionsykehusene. Foto T. Sundar

President Hans Petter Aarseth er tilfreds med at det er leger i alle foretaksstyrene. Det er i tillegg tre representanter for de ansatte i hvert styre. Disse kommer fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk kommuneforbund/Helse- og sosialforbundet og Legeforeningen.

– Vi har hele tiden lagt vekt på at det må være nødvendig medisinsk kompetanse i styrene. Legeforeningen har bidratt med forslag til kandidater, og det er gledelig at helseministeren har sett at det er nødvendig med medisinsk kompetanse i styrene, sier Aarseth. Han mener at Tore Tønne har gjort dristige valg i sammensettingen av styrene, og understreker at det er svært positivt at han har utpekt så mange leger som ordinære styrerepresentanter.

– Med et solid innslag av leger i styrene vil det være et bedre grunnlag for å få frem de faglige premisser, sier Hans Petter Aarseth.

Alle sykehusene i en helseregion skal organiseres som foretak med egne styrer. En oppgave for de regionale styrenes vil være å etablere styrer for sykehusforetakene.

Ny arbeidsgiverforening

De regionale helseforetakene får arbeidsgiveransvar for alle de 100 000 som er ansatt i fylkeskommunene og ved statens sykehus. Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO) er valgt som arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene. NAVO blir Legeforeningens motpart når lønns- og avtaleverket skal utarbeides. Med helseforetakenes over 100 000 ansatte blir dette den største gruppe arbeidstakere NAVO etablerer avtaler med.

Anbefalte artikler