Kiropraktorer og manuellterapeuter kan sykmelde i åtte uker

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Illustrasjonsfoto

Dette er en forsøksordning for to år som gjelder kiropraktorer og fysioterapeuter i Vestfold, Nordland og Hordaland. Behandlergruppene får rett til å sykmelde sine pasienter i inntil åtte uker, henvise pasientene til legespesialist og fysikalsk behandling samt rett til refusjon fra trygdekontoret.

Begrenset til muskel- og skjelett-systemet

Sykmelding og henvisning fra kiropraktor og manuellterapeut skal bare kunne gis i forbindelse med undersøkelse eller behandling av en sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet.

Dersom sykmeldingen blir langvarig, må pasienten oppsøke lege som vurderer pasienten. Sykmeldingsadgangen er begrenset til de første åtte ukene som pasienten er sykmeldt. De to behandlergruppene får heller ikke anledning til å forlenge en sykmelding, dersom pasienten først er sykmeldt av en lege.

Manuellterapeutene får anledning til å rekvirere radiologiske undersøkelser. Kiropraktorer har allerede en generell adgang til dette.

Usikkert behandleransvar

Med pasientens samtykke skal kiropraktoren eller manuellterapeuten oversende informasjon om behandling, samt henvisning av sykmelding til pasientens fastlege.

Rikstrygdeverket har ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av prøveordningen. Målet er bedre ressursutnytting og samarbeid i helsevesenet, mer fornøyde brukere og samfunnsøkonomiske besparelser.

– Når sykdomsbildet er sammensatt, kan det være grunn til å overlate sykmeldingsansvaret til fastlegen før det er gått åtte uker, presiserer trygdeetaten i en pressemelding.

Legeforeningen har uttrykt skepsis til ordningen. I høringsuttalelsen fra oktober i fjor ble det særlig påpekt problemstillinger som kan oppstå ved forlengelse av sykmelding (1). Legeforeningen syntes prosjektet var uklart med hensyn til behandleransvar, og stilte spørsmål ved hvilken instans som skal avgjøre eventuelle tvister i den forbindelse.

Anbefalte artikler