Styrene i de regionale helseforetakene

Artikkel

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i

Helseregion Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) blir Skien

I styret sitter: rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker (leder), administrerende direktør Jon Jacobsen, Kristiansand (nestleder), universitetsrektor Kaare Norum, Oslo, generalsekretær Einfrid Halvorsen, Skien, lærer Anne Mo Grimdalen, Grimstad, seksjonsoverlege Ingeborg Lyngstad Vik, Røyken, overlege Terje Keyn, Porsgrunn (representant for de ansatte), intensivsykepleier Morten Falkenberg, Nøtterøy (representant for de ansatte), hjelpepleier Anne Lise Krogh Robak, Horten (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helseregion Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland) blir Hamar

I styret sitter: direktør Siri Beate Hatlen, Bærum (leder), konsulent Harald Norvik, Nesodden (nestleder), prof. emeritus dr. med. Bjarne Waaler, Oslo, direktør Gro Balas, Oslo, fylkesrådmann Tor Berge, Gjøvik, høyskolerektor Irene Dahl Andersen, Sarpsborg, seksjonsoverlege Kåre Løvstakken, Oppegård (representant for de ansatte), sykepleier Kristin Rødahl, Oslo (representant for de ansatte), spesialarbeider Egil Hverven, Oslo (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helseregion Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) blir Stavanger

I styret sitter: administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes, Bergen (leder), sivilingeniør Arne Norheim, Sandnes (nestleder), helse- og sosialsjef Anni Felde, Byrkjelo, pensjonist Steinar Andersen, Lund, prof. dr. med. Jon Lekven, Bergen, direktør Gerd Kjellaug Berge, Selje, overlege Øyvind Watne, Førde (representant for de ansatte), avdelingssykepleier Inger Skjæveland, Stavanger (representant for de ansatte), spesialkonsulent Sverre Ormøy, Stavanger (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helseregion Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) blir Stjørdal

I styret sitter: forskningsdirektør Paul Hellandsvik, Stjørdal (leder), administrerende direktør Gry Hege Sølsnes, Herøy (nestleder), divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran, kommunejordmor Jonhild Joma, Trones, rektor Greta K. Herje, Ålesund, prof. dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim, overlege dr. med. Helge Haarstad, Trondheim (representant for de ansatte), anestesisykepleier Ellen Marie Wøhni, Trondheim (representant for de ansatte), assistent Ingegjerd S. Sandberg, Namsos (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helseregion Nord (Nordland, Troms, Finnmark) blir Bodø

I styret sitter: prof. dr. med. Olav Helge Førde, Tromsø (leder), administrerende direktør Nils Moe, Bodø (nestleder), direktør Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino, kommunelege I Daniel Haga, Alta, administrerende direktør Åse Annie Opsjøn, Stokmarknes, administrerende direktør Johan Petter Barlindhaug, Tromsø, assistentlege Stig Arild Stenersen, Bodø, sykepleier Aud Lillian Utstrand, Hammerfest, hjelpepleier Gerd Kristiansen, Tromsø.

Anbefalte artikler