Atferdsterapi uten effekt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

I Storbritannia blir 1 400 homoseksuelle menn HIV-smittet hvert år, og dette tallet har lenge vært stabilt. Særlig i de store byene er det behov for strategier for å senke overføringen av smitte. En intervensjonsstudie der 343 homoseksuelle menn deltok, gav imidlertid nedslående resultater (1).

Halvparten av deltakerne gjennomgikk et kurs over én dag der man blant annet benyttet kognitiv atferdsterapi. Etter 12 måneder oppgav 27 % av mennene i intervensjonsgruppen at de hadde hatt ubeskyttet sex med en partner med annen HIV-status, mot 37 % ved inngangen til studien. Tilsvarende tall i kontrollgruppen var 32 % og 30 %. Imidlertid var det flere i intervensjonsgruppen som ble smittet av en seksuelt overførbar sykdom i løpet av dette året enn kontrollgruppen. Ingen av forskjellene var statistisk signifikante. Forfatterne konkluderer med at tiltak for å endre atferd blant homoseksuelle menn bør vurderes nøye før de iverksettes, og at man ikke kan se bort fra at de også kan ha negativ effekt.

  Lege Johannes Thorvaldsen ved Olafiaklinikken i Oslo advarer mot å overføre disse resultatene til norske forhold: – Her blir 30–40 homofile menn HIV-smittet hvert år. Det er et mye lavere tall enn i Storbritannia, også sett i forhold til folketallet. Antakelig dreier dette seg om en gruppe pasienter som vi bare finner i typiske metropoler.

Thorvaldsen har ingen sikker forklaring på hvorfor intervensjonsgruppen kom noe dårligere ut når det gjaldt forekomsten av infeksjoner. – Forfatterne hevder at deltakerne kan ha ervervet en overdreven følelse av mestring, som gjorde dem mer utsatte for å havne i smitteutsatte situasjoner, supplerer han.

Anbefalte artikler