Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Anders Bærheim
Signe Flottorp
Steinar Hunskår

Medisin og vitenskap

Gro Thomassen
Merethe Selnes Hansen
Arne Nordøy
John-Bjarne Hansen
Birgitta Langhammer
Johan Kvalvik Stanghelle
Jørn-Hugo Karlsen
Hjalmar A. Schiøtz
Tom Mala
Torbjørn Løtveit
Sverre Sandberg
Atle Brun
Øyvind Skadberg
Irene Ro Iversen
Yngve Benestad
Ole Kristian Danielsen
Svein Ivar Bekkelund
Claude Pierre-Jerome
Pernille Harg
Steinar Madsen
Jan Peder Amlie

Kommentar og debatt

Wenche Dahl Eide
Inger Amundsen
Dag Inge Våge
Raida Ødegaard
Olav Momrak Haugann
Knut Skyberg
Eldar Søreide
Petter Andreas Steen
Ulrik Fredrik Malt
Lise Lund Håheim
Sverre Løken
Geir Stray Andreassen

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Pål Gulbrandsen
Pål Gulbrandsen
Ingrid M. Høie
Kari Ronge
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen