Rause leger i Fastlegeordningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dette sa førstekonsulent Per Gunnar Dahl i Sosial- og helsedepartementet da han orienterte om erfaringer med fastlegeordningen på Nord-Norge-kurset.

Per 1.9. 2001 var det 192 lister uten lege, 130 000 innbyggere uten listeplass, ni kommuner uten leger pluss suspenderte kommuner. Det var ledig plass på 2557 lister, dvs. at 66 % av alle fastleger har ledig kapasitet.

24 000 innbyggere har valgt å stå utenfor ordningen. Tallet på innbyggere som foretar bytte av fastlege har sunket fra 116 000 personer i juni til vel 30 000 per 1.9.

Dahl sa at departementet har iverksatt en evaluering som man blant annet håper vil gi svar på om fastlegeordningen gir bedre og tettere lege-pasient-forhold. Evalueringen gjennomføres av Norges forskningsråd. Han understreket at innføringen av fastlegeordningen har gått bra, selv om det har vært noen oppslag i pressen om feil tildeling av fastlege omkring innføringstidspunktet.

Anbefalte artikler