Forslag til endringer i Norsk overlegeforenings lover

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Styret i Norsk overlegeforening legger i år frem forslag til noen endringer av lovene.

  Artikkel

  Endringsforslagene er primært foranlediget av de endringer som er vedtatt i lover for Den norske lægeforening. Styret har samtidig benyttet anledningen til å foreslå enkelte endringer i lovene på andre punkter.

  De viktigste endringsforlagene er som følger:

  § 5 Styrets sammensetning: Endring av tidspunkt for inntreden av nytt styre, i samsvar med inntreden av nytt sentralstyre.

  Innføring av to varamedlemmer til styret.

  § 8 Kurskomiteen foreslås valgt av styret og ikke av årsmøtet.

  § 12 vil da bli justert i forhold til dette.

  § 10 Årsmøter

  Endring av tidsfristen for avholdelse av foreningens årsmøte, i samsvar med det endrede tidspunkt for Legeforeningens landsstyremøte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media