Forslag til endringer i Norsk overlegeforenings lover

Bente Mikkelsen Om forfatteren
Artikkel

Endringsforslagene er primært foranlediget av de endringer som er vedtatt i lover for Den norske lægeforening. Styret har samtidig benyttet anledningen til å foreslå enkelte endringer i lovene på andre punkter.

De viktigste endringsforlagene er som følger:

§ 5 Styrets sammensetning: Endring av tidspunkt for inntreden av nytt styre, i samsvar med inntreden av nytt sentralstyre.

Innføring av to varamedlemmer til styret.

§ 8 Kurskomiteen foreslås valgt av styret og ikke av årsmøtet.

§ 12 vil da bli justert i forhold til dette.

§ 10 Årsmøter

Endring av tidsfristen for avholdelse av foreningens årsmøte, i samsvar med det endrede tidspunkt for Legeforeningens landsstyremøte.

Anbefalte artikler