Legers forhold til pressen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Kulturredaktør Per Egil Hegge i Aftenposten gav en gjennomgang av utviklingen av helsejournalistikken. Han fortalte at Aftenposten på 1980-tallet samarbeidet med enkelte leger for å få bedre sving på helsejournalistikken, men at dette ikke gav det ønskede resultat. – Avisen har senere hatt ansatt en lege, Marianne Mjåland og nå Anne Hafstad, sykepleier med dr.philos.-grad, sa Hegge.

– Det er ikke noen nyhet at ting går som de skal, det er det uventede, plutselige som er en nyhet, sa Hegge og understreket også journalistikkens behov for å kunne formidle en sak gjennom case. – Et case anskueliggjør en sak, sa han.

Hegge trakk også frem ukepressen som et neglisjert område fra legers side. Han var svært positiv i sin omtale av Åsa Rytter Evensens spalte i Kvinner og Klær. – Der gjør hun en strålende jobb, sa han.

Visepresident Han Kristian Bakke mente at det arbeidet Legeforeningen har gjort i snart ti år gjennom kurs om hvordan man skal forholde seg til pressen, temaer på tillitsvalgtkurs, heftet Leger og pressekontakter, samt en åpen policy fra foreningens side, har bidratt til endringer i synet på og forholdet til pressen. Han trakk også frem at Legeforeningen har en liten informasjonsavdeling til å håndtere mange store saker og minnet om foreningens policy, nemlig at det er leger som uttaler seg på vegne av foreningen, men at forberedelsene gjøres i sekretariatet.

Anbefalte artikler