Problemer med å mestre hverdagen?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dag Lunde

– På Villa Sana skal det være romslighet, raushet og ro, sa Lunde.

Villa Sana er Legeforeningens ressurssenter for leger på Modum Bad og 320 leger har benyttet seg av tilbudet i løpet av de tre årene som det har eksistert. Både enkeltleger og par kan søke hjelp og bistand ved Villa Sana. Alle medlemmer av Legeforeningen kan ta kontakt. – Dette er et lavterskeltilbud, slik at leger kan få avlastning og hjelp før de blir utbrente og deprimerte. Det viktigste man kan gjøre når hverdagen blir tung, er å ha en fortrolig person å snakke med, sa Lunde.

– Det er en fordel å ha etablert en slik fortrolighet i fredstid. Har man ikke gjort dette, bør leger bruke en kollega, kontakte lege-for-lege-ordningen, benytte støttelegesystemet til Legeforeningen eller ringe oss på Modum Bad direkte, sa han.

– Det leger bør vite, er at vårt opplegg ikke er et lege-pasient-forhold. Legene er gjester ved Villa Sana, og vi fører ikke noen pasientjournal eller liknende. Hvis det er leger som har behov for helsetjenester, drøfter vi dette med hver enkelt og finner frem til en løsning vi tror vil dekke behovet, sa Dag Lunde.

Det er kostnadsfritt for legene å være på Villa Sana. Reiseutgifter dekkes etterskuddsvis av syke- og pensjonsordingen for leger (SOP). SOPs styre har nylig vedtatt å finansiere ytterligere seks års drift. – Innbakt i denne finansieringen ligger det en styrking av staben med en psykiater i halv stilling, i tillegg til ergoterapeut, husmor og meg selv, sa Lunde.

Ta kontakt

– Vi står til rådighet, og jeg vil oppfordre leger til å ta kontakt med oss for å snakke om hendelser de føler behov for å snakke gjennom. Vi opplever at mange kommer på grunn av hendelser som ligger langt tilbake i tid, for eksempel opplevelser i turnustiden, sa han.

Dag Lunde har vanligvis en time avsatt til telefontid hver dag. Villa Sanas telefonnummer er 32 78 97 00.

Anbefalte artikler