Notiser

Artikkel

Seminar om transseksualitet

20. oktober holdes seminar om transseksualitet i Oslo. Foredragsholdere fra inn- og utland dekker et bredt spekter av spørsmål knyttet til transseksualitet, kirurgi, psykologi, sosiale og juridiske forhold. Seminaret er godkjent som videre- og etterutdanning. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seminar@lfts.no

Rikshospitalet feirer 175 år

175-årsjubileet skal markeres 15.–21. oktober. I feiringen inngår populærvitenskapelige forelesninger, fagmøter, jubileumsmenyer, konserter, utstillinger, m.m. Dessuten vil det bli utgitt et festskrift om Rikshospitalets historie og dets funksjon.

16. oktober 1826 ble Rikshospitalet etablert i lokalene til det gamle Militærhospitalet, der regjeringskvartalet ligger i dag. Akersgaten og Pilestredet er andre adresser som har huset Rikshospitalet før flyttingen til Gaustad i fjor. Les mer om jubileumsprogrammet på: www.rikshospitalet.no

Møte mellom pasienter og forskere om porfyri

For snart ett år siden ble Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) opprettet ved Haukeland Sykehus, og nylig inviterte forskere og leger pasienter fra hele landet til et informasjonsseminar. 170 deltakere fra 5–85 år fikk foruten medisinsk informasjon, informasjon om hvordan det er å leve med en kronisk sykdom og hvilke trygderettigheter de har. Det er første gang i Norge at det arrangeres et møte for alle pasienter i landet med disse diagnosene. Seminaret vil kunne danne modell for hvordan informasjon kan formidles direkte fra forskere og eksperter til pasienter.

NAPOS har lang erfaring både når det gjelder forskning og praktisk medisin på dette området. Senteret har kompetanse både på klinisk, biokjemisk og genetisk diagnostisering. Det har også kompetanse på behandling og profylakse hos pasienter med porfyri. Genetisk veiledning og presymptomatisk diagnostikk er viktige oppgaver. Les mer på: www.haukeland.no/porfyri

Landsstyremøtet på nett

Ikke mulighet til å delta på landsstyremøtet i år? Da kan du følge møtet på www.legeforeningen.no Sidene vil bli oppdatert fra Sandefjord der møtet finner sted. På årets sakskart står blant annet redaktør- og presidentvalg. Nettsidene vil bringe nytt fra landsstyremøtedebatten og inntrykk fra delegatene.

Statens tobakksskaderåd 30 år

Statens tobakksskaderåd markerte sitt 30-årsjubileum ved en markering i Det Norske Teatret i Oslo. Den norske lægeforenings president, Hans Petter Aarseth, sa i sin hilsningstale at han hadde ønsket at Legeforeningens programformulering om et røykfritt samfunn i 2000, hadde slått til. I så fall ville markeringen av 30-årsjubileet vært unødvendig. – Dessverre har den ikke det, sa legepresidenten. Aarseth berømmet Statens tobakksskaderåd for et viktig arbeid og understreket at Legeforeningen gjerne vil være en samarbeidspartner i arbeidet for å få nasjonen røykfri. Fra Legeforeningen ble det overrakt en antikvarisk anatomitegning.

NOKLUS og FOKLUS i Forsvaret

98 % av legekontorene deltar i dag i NOKLUS/FOKLUS, en kvalitetssikringsordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Legekontorenes deltakelse finansieres av Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus (Kvalitetssikringsfond III). Andre typer enheter som sykehjem og militære legekontor, kan delta til selvkost. Målet er å kvalitetssikre alle laboratorieanalyser utenfor sykehus og man ønsker derfor nye deltakere velkommen.

Forsvarets Overkommando (FO) besluttet i 2000 å finansiere deltakelse av ti legekontor/militære sykestuer som en forsøksordning samme år. Fra 1.7. 2001 har Forsvarets Overkommando bestemt at alle Forsvarets sykestuer skal delta i kvalitetssikringsordningen. Dette utgjør 29 enheter.

Protesterer mot politibeslag av pasientjournaler

Legeforeningen har i brev til tyrkiske myndigheter protestert mot beslag av pasientjournaler fra et tyrkisk senter for torturofre drevet av leger.

Human Rights Foundation of Turkey driver fem sentre som dokumenterer tortur og behandler torturofre i Tyrkia. I begynnelsen av september ble senteret i Diyarbakir, som er hovedstaden i det kurdiske området, ransaket av politiet som tok beslag pasientjournalene.

- Vi ser på dette som et alvorlig brudd på menneskerettigheter og medisinsk etikk, og krever at myndighetene i Tyrkia leverer tilbake journalene som er beslaglagt snarest, sier generalsekretær Harry Martin Svabø.

Les mer på Human Rights Foundation of Turkeys nettsider: www.tihv.org.tr/eindex.html

Anbefalte artikler