Er profylakse tre måneder etter venetrombose nok?

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

I en randomisert kontrollert studie fra Italia fikk pasienter som hadde fått warfarin i tre måneder etter en idiopatisk dyp venetrombose enten fortsatt behandling i ni måneder eller den ble avsluttet (1). Etter mer enn tre år fant man ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt forekomsten av ny idiopatisk venetrombose: 21 av 134 i intervensjonsgruppen mot 21 av 133 i kontrollgruppen ble rammet. I de ni månedene intervensjonsgruppen ble behandlet, fikk bare én pasient dyp venetrombose, mot 11 i kontrollgruppen. I begge grupper oppstod omtrent 2/3 av trombosene innen ett år etter at antikoagulasjonsbehandling ble avsluttet. Under behandlingen fikk fire av pasientene i intervensjonsgruppen en større blødningsepisode.

– Siste ord er langt fra sagt i dette spørsmålet, sier Per Morten Sandset, Hematologisk avdeling ved Ullevål sykehus. – Tidligere studier tyder på at det bør behandles i minst seks måneder (2, 3), og denne studien gir ikke noe sikkert motargument. Store prospektive undersøkelser som kan gi svar, ventes ferdige om ett år, sier han.

Anbefalte artikler