Er profylakse tre måneder etter venetrombose nok?

Nyheter og reportasjer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Enten pasienter får warfarin i tre eller 12 måneder etter idiopatisk dyp venetrombose, er insidensen av ny trombose den samme etter tre år.

  Men hvor lenge skal det behandles?

  Artikkel

  I en randomisert kontrollert studie fra Italia fikk pasienter som hadde fått warfarin i tre måneder etter en idiopatisk dyp venetrombose enten fortsatt behandling i ni måneder eller den ble avsluttet (1). Etter mer enn tre år fant man ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt forekomsten av ny idiopatisk venetrombose: 21 av 134 i intervensjonsgruppen mot 21 av 133 i kontrollgruppen ble rammet. I de ni månedene intervensjonsgruppen ble behandlet, fikk bare én pasient dyp venetrombose, mot 11 i kontrollgruppen. I begge grupper oppstod omtrent 2/3 av trombosene innen ett år etter at antikoagulasjonsbehandling ble avsluttet. Under behandlingen fikk fire av pasientene i intervensjonsgruppen en større blødningsepisode.

  – Siste ord er langt fra sagt i dette spørsmålet, sier Per Morten Sandset, Hematologisk avdeling ved Ullevål sykehus. – Tidligere studier tyder på at det bør behandles i minst seks måneder (2, 3), og denne studien gir ikke noe sikkert motargument. Store prospektive undersøkelser som kan gi svar, ventes ferdige om ett år, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media