Store mangler ved traumemottak

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 20/2001 presenterte Guttorm Brattebø og medarbeidere resultatene fra en spørreundersøkelse om organisering av traumemottak ved norske sykehus (1). Det var skremmende lesning! Kun halvparten av norske akuttsykehus har etablert traumeteam og enda færre har kriterier for når traumeteamet skal brukes. I motsetning til våre naboland har man i Norge ikke innført en systematisk opplæring av dem som har ansvar for mottak av traumepasienter. Pillgram-Larsen poengterer i sin lederartikkel i samme nummer (2) at denne mangel gjør at vi frarøver mange pasienter muligheten for å overleve alvorlige skader.

  Anestesi- og intensivfaget består i stor grad av håndtering av situasjoner hvor pasientens vitale funksjoner er truet. Den enkelte leges evne til å takle slike situasjoner varierer, noe som direkte vil influere på pasientens sjanse for overlevelse. Dette fagmiljøet har derfor gått foran i arbeidet med bedre opplæring (3), bl.a. ved bruk av simulatortrening, slik som i Danmark og andre europeiske land (4). Også leger i andre spesialiteter må takle akuttmedisinske situasjoner, men unge kirurger har i dag ansvar for alvorlig skadede pasienter uten krav til reell eller formell kompetanse. I våre naboland er det innført sertifiseringsordninger (Advanced Trauma Life Support; ATLS). Det bør også gjøres i Norge.

  Det norske BEST-prosjektet (1) baserer seg på ATLS-prinsipper og har som mål å forbedre de lokale traumeteamene. De to kurskonseptene utfyller hverandre godt. Den største utfordringen er å bedre den initiale behandling ved sykehusene. Den norske lægeforening må ha en aktiv rolle, og Pedagogisk avdeling er allerede en viktig medspiller i BEST-prosjektet. Men en radikal forbedring vil ikke skje før alle leger, sykehuseiere og politikere forstår og aksepterer problemets omfang.

  Etter vår mening bør det innføres krav til organisering av traumemottak ved norske sykehus og krav til kompetanse, for eksempel gjennomgått ATLS- og BEST-kurs, før en lege kan fungere som leder av et traumeteam. Vi kan ikke vente til mediene begynner å sette søkelyset på unødige dødsfall ved våre sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media