Allmennmedisinens fremtid i nordisk lys

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Lederne for de allmennpraktiserende legers foreninger i Norden. Fra v. Carl-Erik Thors, Sverige, Hans Kristian Bakke, Norge, Pirkko Valtola, Finland, Poul Brix, Danmark og Thorir Kolbeinsson, Island. Foto L. B. Johannessen

Legenes arbeidsplass og allmennmedisinens fremtid var tema da lederne i de nordiske allmennpraktiserende legers foreninger var samlet til nordisk allmennlegeseminar i Oslo nylig.

Sverige har ca. 4 500 aktive allmennleger, de fleste ved helsesentre. Det er stor mangel på allmennleger og lav bemanning totalt sett. I den nasjonale handlingsplanen som ble vedtatt av Riksdagen i november 2000, har Regjeringen foreslått å redusere antall pasienter fra 2 000 til 1 500 per lege. Det medfører behov for 1 500 flere allmennpraktiserende leger. Gjennomsnittsalderen for allmennpraktiserende leger i Sverige er 53 år og det er problemer med å få unge leger til spesialiteten.

  Lederen for Svenska Distrikts-läkarföreningen, Carl-Eric Thors, sier at det store problemet er hvordan svensk primærhelsetjeneste er organisert.

  – Legene har ikke stor nok innflytelse på sin hverdag og oppfatter det ikke som attraktivt å jobbe ved helsesentrene. Vi må skape forutsetninger for å få en attraktiv spesialitet, sier Thors.

  Leder Pirkko Valtola fra Kommunale Läkare i Finland la frem om problemene med å få legene til å bli i de offentlige helsesentralene. – Legene er ikke fornøyd med arbeidsforholdene. Det største problemet er at de har for mye å gjøre og at de heller ikke kan gjøre hva de vil, sier Valtola. Det er også problemer fordi det er kommunene som organiserer allmennlegene og som bestemmer hvor mye midler som skal sprøytes inn i helsesentrene. Unge leger går heller til sykehusene og andre spesialiteter. Finland har 3 200 allmennleger med en gjennomsnittsalder på 46 år.

– Bedre lønn, bedre etterutdanningsmuligheter og bedre organisering er nøkkelord, sier Pirkko Valtola.

– Island har ca. 150 allmennleger. De siste årene har mellom 15 og 20 allmennmedisinere forsvunnet til andre spesialiteter, sier leder for den islandske allmennlegeforeningen, Thorir Kolbeinsson.

20 % av stillingene på landsbygden er ikke bemannet med fast lege og det er for få stillinger i forhold til behovet. Rekrutteringsvanskene er store, og det er i dag kun 10–12 som studerer allmennmedisin.

– Skal man få yngre leger til å bli, må de få de samme sjanser som andre spesialister. Den eneste muligheten de har, er å arbeide på helsesentraler, sier Kolbeinsson.

Anbefalte artikler