Les mer om ...

Artikkel

De lumske porfyriene

Porfyrisykdommer skyldes arvelige defekter i enzymer som er involvert i danningen av hem. De er ganske sjeldne, og symptomene er svært varierte. Derfor stilles diagnosen ofte sent, noen ganger med sekveler som resultat. Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer ved Haukeland Sykehus ble opprettet i 1999.

Residiverende magesmerter forårsaket av akutt intermitterende porfyri

Akutt intermitterende porfyri er en vanskelig diagnose – spesielt hos barn

Epidemi av fødselsangst?

Intet tiltak ved spontanaborter?

Det har vært vanlig å utføre utskrapning av uterinhulen etter tidlige spontanaborter. I en randomisert undersøkelse utført ved Vestfold sentralsykehus ble slik behandling sammenliknet med observasjon uten tiltak. Kvinnene som fikk utskrapning hadde mindre smerter og mer kortvarig blødning. Forfatterne konkluderer likevel med at det er trygt å observere uten utskrapning.

Utskrapning eller ikke etter spontanabort?

Åpent og lukket

De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk møter ofte motstand når de ber om innsyn i finansiering. Selv har de vært underlagt konfidensiell saksbehandling. Men nå er det slutt på det.

Derimot lukkes styrene i de nye helseforetakene, bl.a. for å forhindre lokaliseringsdebatter.

Åpenhet og innsyn i medisinsk forskning

Åpen saksbehandling i regionale etikkomiteer

Effektiv fysioterapi

To fysioterapimetoder, Bobaths metode og Motor Relearning Programme (MRP), er i en randomisert studie sammenliknet hos 61 pasienter med førstegangs hjerneslag. Bedringen kom raskere ved MRP. I en redaksjonell artikkel understrekes det at få kirurgiske eller medikamentelle behandlingsmetoder kan oppvise liknende resultater.

Norsk psykomotorisk fysioterapi er en arv etter Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen. Ikke alle typer behandling egner seg for randomiserte forsøk, men det betyr ikke at de må avvises.

En mer kunnskapsbasert fysioterapi?

Akutt intermitterende porfyri er en vanskelig diagnose – spesielt hos barn

Psykomotorisk fysioterapi – prinsipper og retningslinjer

Terror engasjerer

Angrepet på USA 11. september har skapt sterke reaksjoner og vakt interessen for politikk. Mange medisinske organisasjoner har uttalt seg. Norske leger er ofte i utlandet og kan bringe førstehåndsinntrykk. I dette nummeret finnes øyenvitneskildringer fra New York og Afghanistan, og klare oppfatninger om Vestens vei videre.

Slipp fuglene fri . . .

New York 11. september 2001

Pinlig om terror

Klare medisinske meldinger om terroren

Spiserørskreft

Av 46 pasienter operert ved Rikshospitalet 1987 – 94 var 20 % av dem med adenokarsinom og 14 % av dem med plateepitelkarsinom i live fem år etter.

Kirurgisk behandling av kreft i spiserøret

Anbefalte artikler