Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Humor kan fra tid til annen grense til mobbing. HumorRedaktøren forstår at ortopeder kan føle det slik, men det er bare de tøffeste som tåler gjentatt spøk.

Anbefalte artikler