Utslett på CD-ROM

Artikkel

De siste års teknologiske utvikling har gitt mulighet for elektronisk lagring og formidling av store mengder fotografier på en enkel måte. Digitale kameraer er nå i bruk ved hudavdelinger og i spesialistpraksis, og dermatologiske atlas er tilgjengelig på Internett. Det mest kjente er DOIA, Dermatology online atlas , utviklet ved Universitetet i Erlangen, Tyskland (1). Her er det lagret mer enn 4 500 fotografier av over 600 hudsykdommer med tilhørende utslettsbeskrivelse, informasjon om sykdommene og med lenker til aktuelle Internett-sider både for leger og allmennhet.

Atlas of dermatology , utgitt i CD-ROM-format, er basert på Dermatology online atlas og inneholder mer enn 3 000 utvalgte bilder fra samlingen. Stort sett har bildene en tilfredsstillende teknisk kvalitet, men noen utsnitt er etter mitt skjønn altfor detaljerte, slik at morfologiske karakteristika ikke alltid kommer like godt frem. Man har også mulighet til å benytte søkeord fra beskrivelse og lokalisasjon til et utslett og pasientens alder og kjønn samt få frem forslag til aktuelle diagnoser. Er man tilkoplet Internett, kan man klikke seg videre til aktuelle Internett-sider, og det gis en kort beskrivelse og vurdering av Internett-sidenes kvalitet og relevans.

Det er teknisk og juridisk mulig å kopiere fotografiene i disse atlasene, forutsatt at de kun brukes i undervisning og ikke kommersielt, og at kilden oppgis, dvs. at logoen til Universitetet i Erlangen, som står på alle bildene, ikke fjernes. Leger som driver undervisning av medisinske studenter og spesialistkandidater kan på denne måten hente frem kliniske fotografier av god kvalitet og overføre dem til den tekniske presentasjonsform de foretrekker: PC, lysbilde eller lysark.

Det er viktig å holde fast ved at innføring i dermatologisk diagnostikk først og fremst dreier seg om å lære hvordan man anvender medisinsk kunnskap i en diagnostisk prosess – en slags dermatologisk logikk. Diagnoser stilles som følge av et resonnement basert på innhentet informasjon. Slik sett kan dermatologiske atlas, både på papir, Internett og CD-ROM, være en pedagogisk blindgate. De kan aldri erstatte klinisk undervisning. Men brukt riktig, er dermatologiske atlas et svært nyttig pedagogisk hjelpemiddel.

Petter Jensen Gjersvik

Tidsskriftet

Anbefalte artikler