Bred støtte til Ylf i organisasjonsstrid

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyrets beslutning er en følge av en høring i Legeforeningens organisasjonsledd, der det er blitt avdekket massiv motstand mot to av forslagene i rapporten fra Bakke-utvalget (1). Det betyr at saken ikke blir fremført overfor landsstyret i oktober. Yngre legers forening (Ylf) kan på sin side innkassere en aldri så liten seier i en intern strid som har pågått det siste året.

De to punktene som har satt Ylf-sinnene i kok, er forslagene om at alle yrkesforeningene skal betjenes av hovedforeningens sekretariat, og at hovedforeningen skal forestå opplæringen av tillitsvalgte. Før sommeren gjorde Ylf-leder Bente Kristin Johansen det klart at forslagene var å betrakte som en nedleggelse av yrkesforeningen, i og med at foreningen har sitt eget sekretariat og kurssystem for tillitsvalgte. Samtidig truet Ylf med å gå ut av hovedforeningen dersom forslagene ble vedtatt (2).

– Forslagene i Bakke-utvalget har skapt uro og uvisshet blant våre medlemmer. Derfor er det gledelig at høringssvarene entydig gir støtte. Vi trenger garantier for Ylfs stilling i hovedforeningen, og ro til å konsentrere oss om utfordringene som ligger i sykehusreformen. Med tanke på en forestående organisasjonsdebatt i Legeforeningen, insisterer vi på å ha samme utgangspunkt som de andre yrkesforeningene. Fortsatt mener vi at sentralstyret ikke har konkludert, og nå vil vi ha en eksplisitt konklusjon på landsstyremøtet, slik at vi kan sette punktum for denne uheldige saken, sier Bente Kristin Johansen.

Anbefalte artikler