Legeimport fra Ungarn til ingen nytte?

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Avtalen er kommet i stand etter initiativ fra ungarske myndigheter som ønsker at landet skal bli en del av det europeiske arbeidsmarkedet.

– Konkurransen om helsearbeidere blir stadig større innen EØS-området. Vi ser derfor meget positivt på muligheten til å få dekket behovet for legespesialister gjennom rekruttering fra Ungarn, uttalte arbeidsdirektør Lars Wilhelmsen da avtalen ble inngått i slutten av august.

Ungarske legespesialister skal få opplæring i norsk i Ungarn. Legene skal velges ut i samarbeid med norske arbeidsgivere, slik at de får tilbud om fast arbeid fra en norsk arbeidsgiver ved opptak til kurs, melder Arbeids- og administrasjonsdepartementet i en pressemelding.

Uheldig overfor ungarske leger

Meningen er at legespesialistene fra Ungarn skal få tidsubegrenset lisens i en spesialitet. Per i dag er det imidlertid kun i fire spesialiteter man kan få tidsubegrenset lisens: radiologi, patologi, klinisk kjemi og medisinsk mikrobiologi.

Normalt skal man være godkjent spesialist i vedkommende spesialitet for å få overlegestilling i Norge. Det har ikke vært drøftet hvordan legespesialistene fra Ungarn skal få norsk spesialistgodkjenning.

– Det er derfor svært uheldig om man forleder ungarske leger til å tro at det står legestillinger ledige for dem i Norge, og at det er enkelt for dem å få disse, sier Hans Petter Aarseth, president i Legeforeningen.

Legeforeningen ikke rådspurt

Etter det Tidsskriftet erfarer har verken Statens autorisasjonskontor eller Sosial- og helsedepartementet vært involvert i prosjektet.

Heller ikke Legeforeningen ble konsultert i forkant av avtaleinngåelsen. Foreningen har derfor først nå kunnet påpeke hvilke praktiske problemer gjennomføringen av avtalen vil by på for Aetat, som er tillagt det praktiske ansvaret for avtalegjennomføringen.

Anbefalte artikler