Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at bestemmelsen i «Fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. A.2.» i de gjeldende spesialistreglene og «Fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. 2.» i de omredigerte spesialistreglene oppheves .

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.1. 2002.

Anbefalte artikler