Underskudd på leger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Sverige og Finland og dels Danmark ser for seg et underskudd på leger, sier leder for Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Hans Kristian Bakke. – Det er tankevekkende at det ikke er mer enn to år siden vi var i en like håpløs situasjon, sier han.

– Svenskene og finnene er veldig imponert over at vi har klart å snu de dårlige trendene og vil gjerne lære av hva vi har gjort, sier han. – En av årsakene til at vi har fått dette til, er at myndighetene og Legeforeningen har satt allmennpraksis på dagsorden og etablert et system som er en kombinasjon av sterke rettigheter for innbyggerne overfor kommunene til å få nødvendig allmenntjeneste og en sterk rett for enkelte allmennleger til å begrense egen arbeidsmengde og eget ansvar. I tillegg er mye av legevaktorganiseringen omstrukturert, sier han.

– Dette griper direkte inn i det våre nordiske kolleger opplever som årsak til dårlig rekruttering, nemlig en enorm stor arbeidsbelastning, et enormt stort ansvar og liten mulighet for faglig utvikling. – Det viser seg at når man lager et system etter dansk modell, slik vi har gjort i Norge, så kan man få etablert god rekruttering, mener Bakke.

Internasjonale studier viser også at en slik organisering av primærhelsetjenesten gir mer fornøyde brukere av helsetjenesten totalt sett.

Anbefalte artikler