Gjennombrudd i behandlingen av alvorlig sepsis?

Hans Flaatten Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 22/2001, side 2649 i midtspalten skal stå: Dødeligheten etter 28 dager var 25 % i behandlingsgruppen mot 31 % i kontrollgruppen

Anbefalte artikler