()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Styremøtene i de regionale helseforetakene vil ikke være åpne for offentligheten. Når viktige avgjørelser om sykehusene skal diskuteres, bestemmer styret selv hva som senere skal ut av informasjon.

  Artikkel

  Så lenge fylkene har administrert spesialisthelsetjenesten, har både møtene i hovedutvalgene for helse- og sosialsaker og fylkesting vært åpne for offentligheten. Men diskusjonen forut for vedtak om landets sykehus, skal heretter holdes bak lukkede dører.

  Beslutningen er felles for alle de fem regionale foretak. Sist ute var Olav Helge Førde, styreleder i Helse Nord. Han hadde satt forholdet til offentlighetsloven opp på sakskartet i styremøtet 14. september. Et mindretall foreslo at møtene i utgangspunktet skulle være åpne, men lukkes for innsyn avhengig av sakenes innhold. Forslaget falt med seks, mot tre stemmer.

  Førde understreker at saksliste og innstilling «i aktuelle saker» vil være tilgjengelig i rimelig tid før styremøtene, samt at møteprotokollen blir offentliggjort. – Og i tråd med offentlighetsloven vil vi oppgi hjemmel dersom dokumenter skal unndras, legger han til.

  I ro og fred

  I ro og fred

  Ønsket om å slippe lokaliseringsdebatter er den fremste årsaken til vedtaket om å stenge styrerommet: – Vi er ikke et folkevalgt organ, men skal være et profesjonelt styre som i ro og fred finner løsninger til det beste for pasientene. Det tradisjonelle hegemoniet fungerer som en tvangstrøye. Vår oppgave er å bygge ned paranoia. Hvis lokalpolitiske pressgrupper får innpass, blir det for mye kamp om arbeidsplasser, mener Førde. Samtidig innrømmer han at saken avspeiler dilemmaer man står overfor i demokratiet.

  – Dette ble en viktig sak for oss å drøfte grundig, siden det blant annet er kommet beskyldninger om at stengte dører minner om praksisen i totalitære regimer. Det er overspill, mener styrelederen.

  Politisk sak

  Politisk sak

  Også i Stortinget har vedtaket om lukking av styremøtene vakt sterke reaksjoner. Gunnar Kvassheim (V) mener en slik forståelse av offentlighetsloven føyer seg inn i rekken av Arbeiderpartiets tendens til å skjerme offentlig administrasjon fra innsyn. Han sendte brev til helseminister Tore Tønne der han uttrykte skepsis til styreledernes «ubevisste forhold til offentlighet og innsyn».

  I sitt svar spiller Tønne ballen tilbake:

  – Helseforetaksloven har ingen bestemmelser om møteoffentlighet. Heller ikke lov om sykehusforetak, som ble fremmet av regjeringen Bondevik, hadde noen slik bestemmelse. Og Stortinget hadde ingen bemerkninger da Sosial- og helsedepartementet valgte ikke å foreslå lovfestet plikt til åpne møter.

  Unik mulighet

  Unik mulighet

  – Helseforetakene er formelt i sin fulle rett når dørene til styrerommene lukkes, uttaler Trond Degnes, assisterende direktør ved Sykehuset Østfold. Degnes er også leder i Informasjonsforum for sykehus (IFS), og imøteser hvordan de lokale helseforetakene nå vil forvalte krav om offentlighet.

  – Det er lett å skyte på de nye regionale helseforetakene. De er ektefødte nyskapninger av regjeringens helsereform, og skal omsette gigantiske pengesummer i gode helsetjenester. Den største utfordringen ligger imidlertid ved de lokale helseforetak, mener Degnes. Han viser til en undersøkelse som dokumenterer at informasjonsarbeidet i sykehus hittil er lite vektlagt, blant annet har kun 24 av 71 sykehus profesjonelle informasjonsmedarbeidere (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media