Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Steinar Solberg
Otto Inge Molvær
Hans Olav Fekjær

Medisin og vitenskap

Yndis A. Staalesen Strumse
Johan K. Stanghelle
Liv Utne
Petra Ahlvin
Ellen Kathrine Svendsby
Guttorm Eldøen
Inger Sofie Samdal Vik
Einar Vik
Rune Midgard
Erlend Hem
Øivind Ekeberg
Heidi Kiil Blomhoff
Berit Hyllseth*
Ragnhild H. Knudsen
Tor Norseth
Rolf K. Reed
Hanne Storm
Per Joachim Lund
Sigmund A. Anderssen
Sigmund B. Strømme
Pål Gulbrandsen
Torben V. Schroeder
Josef Milerad
Magne Nylenna
Eli Sørensen

Kommentar og debatt

Raida Ødegaard
Olaf Gjerløw Aasland
Jannecke Wiers-Jenssen
Christian Sælen
Geir Jacobsen
Pål Gulbrandsen
Knut Arne Holtedahl
Eivind Meland
Atle Klovning
Even Sundal
Inggard Lereim
Steinar Westin

Nyheter og reportasjer

Ingvild Fossgard Sandøy
og Kirsten Osen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Bjørn Busund
Britt-Ingjerd Nesheim
Fridtjof Jerve
Halvard Gjønnæss
Éva og Pál Grabner
Else og Imre Hercz

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
May-Brith Mandt
Ellen Juul Andersen
May-Brith Mandt
Bente Mikkelsen
Signe Gerd Blindheim