Målet er enhetlig kvalitet på spesialistene

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 16/2001 side 1976 tredje spalte skal det stå: Den europeiske legeorganisasjon (Standing Committee of European Doctors, CP) er en paraplyorganisasjon for den medisinske profesjon i Europa .  . .

  Side 1977 spalte to skal det stå: Aasved trakk frem en interessant dom i European Court of Justice som åpner for at myndighetene kan pålegge språkkrav til leger som vil arbeide i annet EU/EØS-land .

  Side 1977 tredje spalte skal det stå: European Court of Justice har også nylig behandlet saker i tilknytning til fritt helsetjenestemarked i EU. Det er avklart rett til polikliniske helsetjenester som betyr at pasienter kan reise til et annet land, få behandling og sende regningen til hjemlandet. Utgiftene dekkes dersom det er materielle og tidsbestemte rettigheter, det vil si at tilbudet i hjemlandet er der. Nå avventes dom i flere saker som angår også sykehusbehandling. Dersom pasientene vinner frem i disse sakene, vil det kunne få store konsekvenser for utvikling av pasientrettigheter i Europa og for det enkelte lands organisering av sine helsetjenester

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media