Regulering av celletetthet i hornhinneepitelet

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En klar hornhinne er en absolutt forutsetning for normalt syn. Overflatecellene i øyets hornhinne har en svært ensartet oppbygning og er avhengig av en balansert tilvekst og nedbrytning. Ytre faktorer (f.eks. UV-stråling, kjemiske stoffer, mekanisk skade), inflammasjon og infeksjon er årsak til nedsatt syn eller blindhet hos mange pasienter. Hensikten med avhandlingen var å studere regenerative forhold i øyets hornhinneepitel etter påvirkning av ulike ytre faktorer.

  Eksperimentelle studier på rotteøyne viste nedsatt cellevekst ved bruk av dipivefrin og adrenalin, som har vært brukt i behandling av grønn stær. Timolol og benzalkoniumklorid viste ingen påvirkning av celledelingen. Ultrafiolett lys forårsaker flere patologiske tilstander i hornhinnen, bl.a. fotokeratitt, pterygium og ”climatic droplet keratopathy”. UV-lys er en kjent faktor ved utvikling av hudkreft, mens neoplasmer i hornhinnen er en sjeldenhet. Ved hjelp av immunhistokjemiske teknikker ble det i dyreforsøk vist at selv biologisk relevante UV-doser gir DNA-skade i hornhinneepitelet. Under regenerasjon etter erosjonstraume og UV-stråling ble det også vist at programmert celledød (apoptose) bidrar til celletapet etter perioden med økt proliferasjon for å gjenopprette normalt celletall i hornhinneepitelet. Ved hjelp av kontaktlinsecytologi (CLC) på humane øyne viste avhandlingen at skjærende krefter gir økt celletap fra overflaten samtidig med en reduksjon av cellestørrelsen. Immuncytokjemisk farging med annexin V og TUNEL viste mange celler i apoptose, men med intakt kjerne. Det ble også påvist mange celler uten kjerne, som indikerer at celler også mister kjernen før de forlater hornhinneepitelets overflate. Dette har betydning for forståelsen av sykdomstilstander med økt friksjon, f.eks. keratoconjunctivitis sicca, og kontaktlinsebruk.

  Celledeling, differensiering og celletap reguleres av vekstfaktorer, i tillegg til den hormonelle døgnrytme. Dyreforsøk viste at man med en tidligere gjennomgått traumatisk erosjon i det motsatte øye, fikk en raskere sårtilheling. Dette indikerer at ytterligere systemiske faktorer bidrar til regulering av celledelingen i hornhinneepitelet. Avhandlingen bidrar til å øke forståelsen av de patofysiologiske prosessene i hornhinneepitelet ved øyemedikasjon, traumer og kontaktlinsebruk.

  • Avhandlingens tittel

  • Corneal epithelial cell fate: life and death

  • Utgår fra

  • Øyeavdelingen

  • og

  • Institutt for patologi

  • Rikshospitalet

  • Disputas 15.6. 2001

  • Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media