Les mer om ...

Artikkel

Postpoliosyndrom og sydenreiser

En randomisert studie av 86 pasienter med postpoliosyndrom viser at behandlingsopphold i Syden er mer effektivt enn en norsk opptreningsinstitusjon, som igjen er bedre enn ingen behandling.

Behandlingsreiser til Syden for pasienter med postpoliosyndrom

Lyme-borreliose

16 av 25 pasienter med Lyme-borreliose i Møre og Romsdal hadde sensoriske symptomer og tegn, og 12 hadde facialisparese.

En ny amerikansk undersøkelse viser at en enkelt dose doksycyklin etter flåttbitt beskytter mot sykdommen.

Lyme-nevroborreliose i Møre og Romsdal

Profylaktisk doksycyklin etter flåttbitt?

Doktorgrad tar tid

Få kandidater ved doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet i Oslo disputerer i løpet av normert tid på tre år.

Evaluering av doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet i Oslo 1993 – 98

Før og nå

Faglig oppdatering og trygghet hjemme er viktige elementer i legelivet, sier Claus Ola Solberg, som bevarer begeistringens flamme som pensjonist.

Hvordan kan eldre leger planlegge for en god pensjonisttilværelse, og hva kan de yngre lære av det som var bedre før?

Noe var bedre før – hvordan kan vi ta vare på det?

Har ulykkelige leger mistet medisinens sjel av syne?

Seniorleger – som folk flest?

Pensjonist på post mot mikrobene

Vikinger uten hjelm

Til tross for en utbredt oppfatning av vikingene som flittige hjelmbrukere, er det bare funnet en eneste vikingtidshjelm i Skandinavia.

Hvor er alle vikingtidshjelmene?

Litteratur

Ikke mindre enn 28 forslag til sommerlektyre omtales i dette nummeret. Hva vet du for øvrig om Mikhail Bulgakov og Lou Andreas-Salomé?

Manuskripter brenner ikke

Lou Andreas-Salomé (1861 – 1937) – psykoanalytiske og feministiske bidrag til forståelsen av hennes biografi

Gå en tur!

For inaktive voksne vil en halv times rask gange daglig gi betydelig helsegevinst. Effekten av fysisk aktivitet er like god hos eldre som hos yngre.

Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger

Nesen

”Ansiktets pryd” kalte romerne nesen, et organ med stor kosmetisk betydning gjennom menneskehetens historie.

Nesen i medisinhistorisk lys

Skandinavisme

Svenske leger har større problemer med å forstå nabospråkene enn nordmenn og dansker. Hva betyr språkforståelse for faglig samarbeid i Skandinavia?

Nordiske lægers sproglige forståelse

Forstår skandinaviske leger hverandre?

Skandinaviske legetidsskrifters omtale av tuberkulose blant innvandrere

Anbefalte artikler