Seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen vil også denne høsten arrangere seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar (tidligere kalt sjeflegeseminaret). Seminaret avholdes på Soria Moria kurs- og konferansehotell mandag 24. og tirsdag 25. september 2001. Se annonse under Kurs og møter i nr. 16/2001 av Tidsskriftet, samt Internett-side: www.legeforeningen.no/overlegeforeningen.

  Blant temaene på årets seminar er nye finansieringsformer for statlige foretak. Søkelyset vil bli rettet mot konkurranseutsetting av helsetjenester og de heldige og uheldige effekter det vil kunne ha.

  Prosessen mot én leder på alle sykehusnivåer har berørt mange, og vi vil diskutere erfaringer man har høstet, samt veien videre. En naturlig fortsettelse er funksjonsfordeling innenfor annenlinjetjenesten. Motsetningsforholdet sentrum – periferi står sentralt, siden mange mindre sykehus ser funksjonsfordeling som en forkledd nedlegging.

  Til tross for at halvparten av medisinstudentene er kvinner, er overlege- og ledersjiktet fortsatt dominert av menn. Fra et ikke-medisinsk perspektiv vil dette bli belyst i foredraget Kvinnelig ledelse i en mannsdominert virksomhet.

  Påmeldingsfristen er 10. august. Ev. spørsmål rettes til Edith Stenberg, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media