G. Jacobsen svarer:

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Christian Sælens undring over at ”300 nordmenn begynte å studere medisin i Ungarn høsten 2000 . . .” (1) er forståelig. Den muntlige opplysning som vi baserte oss på, har i ettertid vist seg å være en blanding nye og kumulerte tall. Opplysningene skulle selvsagt vært kvalitetssikret enda bedre – og det har vi nå gjort. Statens lånekasse for utdanning oppgir at 363 nordmenn mottok gebyrstipend for medisinstudiet i Ungarn for studieåret 1999/2000, mens tallet for inneværende år er 463. Om vi forutsetter at noen har avsluttet studiet i det mellomliggende året, kan vi slutte at minst 100 nordmenn startet på medisinstudiet i Ungarn sist høst. Selv om vi selvsagt beklager vår egen unøyaktighet, går det likevel an å diskutere om dette er et høyt eller lavt antall. Vi kan for vår del ikke la være å undre oss over at det for tiden samlet sett er like mange nordmenn som studerer medisin i Ungarn som i Trondheim eller Tromsø.

Anbefalte artikler