Endring av sjekklisten i spesialiteten medisinsk mikrobiologi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten, som er et krav til spesialiteten medisinsk mikrobiologi og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i medisinsk mikrobiologi gjøres gjeldende fra 1.1. 2005. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjon om at sjekklisten i spesialiteten medisinsk mikrobiologi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved E. Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler