Oppslagsbok for allmennheten

Artikkel

Målgruppen for boken er vanlige mennesker. Den er ment som en oppslagsbok for hjemmene, der man kan få generell informasjon om forskjellige sykdommer og symptomer, hjelp til å vurdere hva man bør søke lege for og også til å være bedre forberedt til konsultasjonene.

Forfatteren Aage Bjertnæs er en erfaren allmennlege fra Trondheim som også har lang erfaring i medisinsk opplysningsvirksomhet rettet mot allmennheten. Det er tydelig i boken. Språket er klart og godt. Selv om omtalen av den enkelte tilstand er kortfattet, holder den god medisinsk kvalitet. Alternative behandlingsmetoder er også omtalt på en nøktern måte.

Boken er organisert alfabetisk med et godt register. Margene er brede med viktige hovedpoenger uthevet. Den er svært sparsomt illustrert, men de illustrasjonene som finnes, er gode.

Jeg synes boken har truffet sin målgruppe godt og at den kan anbefales.

Ottar Grimstad

Hareid legekontor

Hareid

Anbefalte artikler