Kjærligheten til sykkelen

Artikkel

Målgruppen er i grunnen alle, men spesielt utbytte vil dem ha som liker å møte andre mennesker og kulturer gjennom reisevirksomhet, noe som gjelder stadig flere. Personlig erfaring i å utfordre egne fysiske grenser vil nok gjøre det lettere å følge og forstå forfatterens bakenforliggende drivkraft for den mildt sagt strabasiøse reiseform han har valgt.

Boken vil imidlertid kunne glede de fleste, fordi den er skrevet i en lett og kåserende form, hvor reisebeskrivelsene er supplert og utfylt med refleksjoner og tanker av eksistensiell og mellommenneskelig natur.

Lege og tidligere skøyteløper Asle T. Johansen forteller om sine turer på sykkel, helt tilbake fra 1982 da han syklet i åtte døgn fra Oslo til Alta uten å sove (!), den lange jorden rundt på 80 dager i 1985, 1 000 km nonstop Oslo – Mosjøen året etter, og endelig den lange sykkelmarsjen i Kina 1998.

Han beskriver hvordan kropp og sjel mørbankes og grensene for menneskelig motivasjon og utholdenhet passeres uavbrutt. Samtidig gir det monotone pedaltråkket rom for tanker og refleksjoner som han formidler i både prosaisk og poetisk form. Blodslitet avføder stadig små dikt som beriker bokens innhold, i tillegg til betraktninger om de mennesker og kulturer han møter på sin vei gjennom verden. Johansen beskriver selv sykkelen som ”det redskap som best bryter med barrierer og gir oss muligheten til å møte mennesker og oppdage en verden vi ellers ikke ville oppdage”.

Boken inneholder sparsomt med medisinske opplysninger, men er likevel lærerik. Spesielt leger som yrkesgruppe vil ha godt av å ristes ut av den pliktoppfyllende og ansvarsfulle hverdag som kan virke hemmende på impulsivitet og kreativitet. Forfatterens intensjon er neppe primært å imponere med sine fysiske eksesser, men å gi et velmenende råd til alle om å (re)vurdere sine egne liv og muligheter før tiden er ute. Å sykle jorden rundt blir nok i overkant for de fleste, men byen rundt burde være overkommelig. Så får vi etter hvert se hvor langt kjærligheten til være egne sykkelstyrer bringer oss.

God lesing og god tur!

Erik Reine

Grev Wedel Legesenter

Drammen

Anbefalte artikler