Ordbok som sier seks

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Norsk medisinsk ordbok av Audun Øyri kom første gang ut i 1988 og ble den gang anmeldt i Tidsskriftet (1). Boken er revidert flere ganger og har også vært grunnlag for utgivelsen av Medisinsk lommeordbok (2, 3).

Norsk medisinsk ordbok foreligger i år i sjette utgave (4)! Målgruppene er som tidligere de fleste personellgruppene i helsetjenesten, og målet er å forsterke de medisinske kunnskapene og styrke norsk språkbruk i medisinen. Øyri bruker nynorsk målform, men de fleste fornorskinger kan enkelt tilpasses bokmål.

Nye ordboksartikler og detaljerte forbedringer som er kommet til i denne siste utgaven, vil vi først kunne si noe konkret om etter lengre tids bruk.

Helt nytt er imidlertid et engelsk register – på ca. 210 sider – til hjelp for det stadig større antall personer som forholder seg til medisinsk litteratur/informasjon på engelsk både som lesere og som skribenter. I de fleste ordboksartiklene er dessuten engelsk term tilsvarende oppslagsordet anført til slutt. Slik kan man ta seg frem fra engelsk til norsk og omvendt. De engelske termene er særlig nyttige i forhold til arbeid med Internett. Boken har et eget register med Internett-adresser, utvalget kan imidlertid virke noe tilfeldig. Også inne i artiklene vises det enkelte steder til nettadresser.

Selv om boken er over 500 sider større i omfang, fremstår den rent fysisk omtrent like stor som forrige utgave. Papiret er tynnere, men skriften er større og mer leservennlig enn før.

Ordboksbrukere har fått et enda nyttigere hjelpemiddel. Vi ser frem til å bli bedre kjent med sjette utgave av Norsk medisinsk ordbok .

Anbefalte artikler