Placebo – vårt viktigste medikament?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

To danske forskere gjorde en litteraturgjennomgang av studier der pasientene var blitt randomisert til enten placebo eller ingen behandling. 114 studier med til sammen 8 585 pasienter ble analysert. Én norsk studie ble inkludert (1). Forskerne fant at placebo generelt hadde svake kliniske effekter, men en viss virkning på smerter og subjektive plager (2).

– Studien har et litt spesielt utgangspunkt, siden den sammenlikner pasienter som fikk placebo eller ingen behandling. Placebo er en forventningseffekt som inntreffer når pasienten har tro på at noe skal virke. Dersom pasientene ikke forventer at en intervensjon skal ha effekt, blir placeboeffekten redusert, sier professor Even Lærum ved Nasjonalt ryggnettverk.

– Flere studier har vist at jo mer psykogent betinget en lidelse er, desto bedre responderer den på placebo. Det er derfor rimelig at også denne studien viser at placebo har en viss effekt ved smerter og subjektive plager. Vi vet også at placeboeffekten er mer fluktuerende og kortvarig enn spesifikk behandling, sier han.

– Resultatene har etter min mening begrenset verdi i den kliniske hverdagen. De danske forskerne mener at placebo kun har sin berettigelse i kliniske utprøvninger. Det er jeg ikke enig i. Som leger bør vi heller forsøke å maksimere placeboeffekten som en generell uspesifikk tilleggseffekt ved å bygge opp under pasientens forventning til at behandlingen vil hjelpe, sier Even Lærum.

Anbefalte artikler