P. Gulbrandsen svarer:

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet takker for disse supplerende opplysningene, som ikke lot seg lese ut av redegjørelsen i revidert nasjonalbudsjett.

Det må i tillegg nevnes at undertegnede ble feilinformert av Sosial- og helsedepartementet da det ble opplyst at 115 pasienter er under behandling med hemodialyse i hjemmet. I alt 119 pasienter var per 1.1. 2001 under behandling med dialyse i hjemmet, men bare to av disse var i hemodialyse.

Til slutt må det nevnes at Stortinget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 8.6. 2001, på det tidspunkt lederen gikk i trykken, ikke fulgte regjeringens forslag, men vedtok sosialkomiteens opprinnelige forslag mot Arbeiderpartiets stemmer.

Anbefalte artikler